LVL ĐÓNG GÓI

z3818023294799 b56d0df2e71b4f496a43b5623d6315b2

z3818023294799 b56d0df2e71b4f496a43b5623d6315b2

LVL là viết tắt của Laminate Veneer Lumber, đây là một loại gỗ công nghiệp  phổ biến được chế tạo với nhiều ứng dụng và có thể thay thế gỗ xẻ với nhiều ưu điểm như: 

  • Kết cấu vững chắc và bền hơn.
  • Đã xử lý hun trùng và không có nấm mốc.
  • Có thể tái sử dụng tối đa 5 lần.
  • Kích thước cắt tùy chỉnh theo yêu cầu.
  • z3818023341058 4881d42f432fff2440527bd3930bd5be
  •