LVL NỘT THẤT

z3818023297827 3189f38243ae3edb4074435459ff8015

z3818023297827 3189f38243ae3edb4074435459ff8015

LVL là viết tắt của Laminate Veneer Lumber, đây là một loại gỗ công nghiệp  phổ biến được chế tạo với nhiều ứng dụng và có thể thay thế gỗ xẻ với nhiều ưu điểm như: 

  • Kết cấu vững chắc và bền hơn.
  • Đã xử lý hun trùng và không có nấm mốc.
  • Có thể tái sử dụng tối đa 5 lần.
  • Kích thước cắt tùy chỉnh theo yêu cầu.
  • z3818023307524 b9bdcc4f3281808a5f84a9974ce2cdc1
  • z3818023332364 289a947a53d56a1308f09d443ac46ed8 1
  •